Tur til Spro gruve på Nesodden for innhenting av feltspat og kvarts. 

På tur til Sogn gruve for å hente jernmalm. 

Henter og bearbeider leire fra Rødtvet og Thulstrupbrygga