4+4 Kunsthall Grenland. 2020

Utgått fra samtiden er et verk laget av bøker biblioteket på KHiO ikke  lengre ønsker å ha i sin samling. Hele boken er forvandlet om til bokmurstein. Det er totalt produsert 750 bokmurstein. 

Sørlandsutstillingen. Ibsenhuset 2020